आपण कोणत्या ठिकाणी राहतो यापेक्षा आपण कोणत्या मानसिकतेत जगतो यावर आपली सुखं-दुःखं ठरत असतात..

आपण कोणत्या ठिकाणी राहतो यापेक्षा आपण कोणत्या मानसिकतेत जगतो यावर आपली सुखं-दुःखं ठरत असतात… कु.हर्षदा नंदकुमार पिंपळे ओंजळभर सुख असेल तरीही चालेल पण आभाळाएवढं दुःखRead More

खरं प्रेम नेहमीच माफ करण्यासाठी प्रयत्न करत असते.

खरं प्रेम नेहमीच माफ करण्यासाठी प्रयत्न करत असते. कु.हर्षदा नंदकुमार पिंपळे खरं प्रेम आणि खोटं प्रेम …मुळातच हे मानवाने निर्माण केलेलं वेगळं जग.पण या प्रेमालाRead More

स्वप्नांची जेव्हा राख होते, तेव्हा खरा संघर्ष सुरू होतो.

स्वप्नांची जेव्हा राख होते, तेव्हा खरा संघर्ष सुरू होतो. सोनाली जे स्वप्ने .. खरेच मनुष्य प्राणी हा तसा नशीबवान च नाही का !! प्रत्येक माणूसRead More

हेच खरं जीवन आहे, जे आपल्याला मिळालेलं आहे, याचा आनंद घेऊया.

हेच खरं जीवन आहे, जे आपल्याला मिळालेलं आहे, याचा आनंद घेऊया. गीतांजली जगदाळे जीवन खरंच खूप सुंदर आहे !! असं म्हणल्यास किती लोकांना हे पटेल?Read More

सक्षम निर्णय घेणारी व्यक्ती दुःख दुःख करत बसत नाही.

सक्षम निर्णय घेणारी व्यक्ती दुःख दुःख करत बसत नाही. गीतांजली जगदाळे आपल्याला आयुष्यात अनेक प्रकारचे निर्णय घ्यावे लागतात त्यातले काही मनापासून घेतले जातात तर काहीRead More