‘स्व-लिखाण’ करणाऱ्यांसाठी ‘आपलं’ मार्फत हक्काचं एक व्यासपीठ!

लिहून-वाचून दडलेल्या भावना मोकळ्या होतात! नमस्कार ?, आजपासून अधिकृतपणे आपण लिखाणाची आवड असणाऱ्यांसाठी एक मंच तयार करीत आहोत. ज्यामध्ये याअगोदर लिखाण केलेले तर असतीलच पणRead More

सत्र विसावे :- रागावर नियंत्रण नसणे (Intermittent Explosive Disorder)

राकेश वरपे (मानसोपचार तज्ञ, करीअर समुपदेशक) सत्र विसावे :- रागावर नियंत्रण नसणे (Intermittent Explosive Disorder) हा मानसिक आजार Impulse Control Disorder चाच एक प्रकार आहे.Read More

सत्र एकोणिसावे : भितीदायक स्वप्न पडणे (Nightmare Disorder)

राकेश वरपे (मानसोपचार तज्ञ. करीअर समुपदेशक) सत्र एकोणिसावे : भितीदायक स्वप्न पडणे (Nightmare Disorder) भितीदायक स्वप्न पडणे ही एक सामान्य बाब आहे, परंतु त्याची तिव्रताRead More

सत्र अठरावे :- संशय घेणे (Paranoid Personality Disorder)

राकेश वरपे (मानसोपचार तज्ञ, करीअर समुपदेशक) सत्र अठरावे :- संशय घेणे (Paranoid Personality Disorder) व्यक्तीमत्वात संशय असणे ही एक स्वाभाविक अशी प्रक्रिया आहे. संशय नाहीRead More

सत्र सतरावे :- सतत शारीरीक दुखणं असल्याची तक्रार (Pain Disorder)

राकेश वरपे (मानसोपचार तज्ञ, करीअर समुपदेशक) सत्र सतरावे :- सतत शारीरीक दुखणं असल्याची तक्रार (Pain Disorder) या आजाराने ग्रस्त असणाऱ्या व्यक्तींना सतत शारीरिक दुखण्याने घेरावRead More