‘स्व-लिखाण’ करणाऱ्यांसाठी ‘आपलं’ मार्फत हक्काचं एक व्यासपीठ!

लिहून-वाचून दडलेल्या भावना मोकळ्या होतात! नमस्कार ?, आजपासून अधिकृतपणे आपण लिखाणाची आवड असणाऱ्यांसाठी एक मंच तयार करीत आहोत. ज्यामध्ये याअगोदर लिखाण केलेले तर असतीलच पणRead More

सत्र विसावे :- रागावर नियंत्रण नसणे (Intermittent Explosive Disorder)

राकेश वरपे (मानसोपचार तज्ञ, करीअर समुपदेशक) सत्र विसावे :- रागावर नियंत्रण नसणे (Intermittent Explosive Disorder) हा मानसिक आजार Impulse Control Disorder चाच एक प्रकार आहे.Read More

सत्र एकोणिसावे : भितीदायक स्वप्न पडणे (Nightmare Disorder)

राकेश वरपे (मानसोपचार तज्ञ. करीअर समुपदेशक) सत्र एकोणिसावे : भितीदायक स्वप्न पडणे (Nightmare Disorder) भितीदायक स्वप्न पडणे ही एक सामान्य बाब आहे, परंतु त्याची तिव्रताRead More

सत्र अठरावे :- संशय घेणे (Paranoid Personality Disorder)

राकेश वरपे (मानसोपचार तज्ञ, करीअर समुपदेशक) सत्र अठरावे :- संशय घेणे (Paranoid Personality Disorder) व्यक्तीमत्वात संशय असणे ही एक स्वाभाविक अशी प्रक्रिया आहे. संशय नाहीRead More

सत्र सतरावे :- सतत शारीरीक दुखणं असल्याची तक्रार (Pain Disorder)

राकेश वरपे (मानसोपचार तज्ञ, करीअर समुपदेशक) सत्र सतरावे :- सतत शारीरीक दुखणं असल्याची तक्रार (Pain Disorder) या आजाराने ग्रस्त असणाऱ्या व्यक्तींना सतत शारीरिक दुखण्याने घेरावRead More

सत्र सोळावे :- जुगार खेळणे (Pathological Gambling)

राकेश वरपे (मानसोपचार तज्ञ, करीअर समुपदेशक) सत्र सोळावे :- जुगार खेळणे (Pathological Gambling) भारतासारख्या विकसनशील देशात अत्यंत दारिद्रय पासून ते श्रीमंत आयुष्य जगणाऱ्या व्यक्तींना सुद्धा याRead More

सत्र पंधरावे : नखे चावणे (Nail Biting)

राकेश वरपे (मानसोपचार तज्ञ, करीअर समुपदेशक) सत्र पंधरावे : नखे चावणे (Nail Biting) या आजाराचा थेट संबंध हा मनातल्या चिंतेशी जोडला जात असला तरीही आपल्याRead More

सत्र चौदावे : सतत सेल्फी काढणे (Taking Continues Selfie)

राकेश वरपे (मानसोपचार तज्ञ, करीअर समुपदेशक) सत्र चौदावे : सतत सेल्फी काढणे (Taking Continues Selfie) आजकाल सेल्फी काढणे हा ट्रेंड सध्या खूप गाजतोय. एकदमच पाश्चिमात्यRead More

सत्र तेरावे : अवास्तव भिती (Phobia)

राकेश वरपे (मानसोपचार तज्ञ, करीअर समुपदेशक) सत्र तेरावे : अवास्तव भिती (Phobia) विचार करा की, समोरून साप येतोय आणि त्यावेळी आपल्याला भितीच वाटली नाही तरRead More

सत्र बारावे:- झोपेत चालणे (Sleep Walking)

राकेश वरपे (मानसोपचार तज्ञ, करीअर समुपदेशक) सत्र बारावे:- झोपेत चालणे (Sleep Walking) या आजाराने ग्रस्त व्यक्ती झोपेत केवळ चालण्यापुरती मर्यादित नसतात, तर बिछान्यात नुसते बसूनRead More