माझ्या मनातली भिती खरंच निघून जाईल का?

माझ्या मनातली भिती खरंच निघून जाईल का? टीम आपलं मानसशास्त्र ज्या दिवसापासून मी तो प्रसंग पाहिला आहे, अगदी तसंच माझ्या बद्दल झालं तर काय ?Read More

अनेक दिवसापासून मी डिप्रेशनमध्ये आहे, यातून मी बाहेर पडेल का ??

अनेक दिवसापासून मी डिप्रेशनमध्ये आहे, यातून मी बाहेर पडेल का ?? टीम आपलं मानसशास्त्र   अनेक दिवसापासून मी डिप्रेशनमध्ये आहे. जवळजवळ आज ४-५ वर्ष झालीRead More