स्वतःच्या मनाची जेव्हा समजूत काढता, तेव्हा कारण वास्तव असू द्या.

स्वतःच्या मनाची जेव्हा समजूत काढता, तेव्हा कारण वास्तव असू द्या. सोनाली जे आपण अनेक वेळा स्वतच्या मनाची समजूत काढत असतो. लहान असताना या गोष्टी माहीतRead More

घरी सुंदर बायको किंवा नवरा आहे, तरी बाहेर संबंध का ठेवले जातात??

घरी सुंदर बायको किंवा नवरा आहे, तरी बाहेर संबंध का ठेवले जातात?? मयुरी महेंद्र महाजन पुणे तसं पाहिलं तर विषय खूप पर्सनल आहे, प्रत्येकाचं आपलंRead More

वैवाहिक नात्यात जर एकमेकांचा Respect होत नसेल तर असले नाते अर्थहीनच!!

वैवाहिक नात्यात जर एकमेकांचा Respect होत नसेल तर असले नाते अर्थहीनच!! प्रा. पुजा बोरा “तदेव लग्नम सुदिनं तदेव ,तारा बलं ,चंद्र बलं तदेव “लग्न मंगलाष्टRead More

आपण कोणत्या ठिकाणी राहतो यापेक्षा आपण कोणत्या मानसिकतेत जगतो यावर आपली सुखं-दुःखं ठरत असतात..

आपण कोणत्या ठिकाणी राहतो यापेक्षा आपण कोणत्या मानसिकतेत जगतो यावर आपली सुखं-दुःखं ठरत असतात… कु.हर्षदा नंदकुमार पिंपळे ओंजळभर सुख असेल तरीही चालेल पण आभाळाएवढं दुःखRead More

पुष्कळ वेळेस आपणच वेदनांना सोडायला तयार नसतो !!

पुष्कळ वेळेस आपणच वेदनांना सोडायला तयार नसतो !! मेराज बागवान आयुष्य हे सुख-दुःखाने भरलेले असते.कधी इतके सुख आपल्या पदरात येऊन पडते तर कधी दुःखाचे डोंगरRead More

Loading Image