पुष्कळ वेळेस आपणच वेदनांना सोडायला तयार नसतो !!

पुष्कळ वेळेस आपणच वेदनांना सोडायला तयार नसतो !! मेराज बागवान आयुष्य हे सुख-दुःखाने भरलेले असते.कधी इतके सुख आपल्या पदरात येऊन पडते तर कधी दुःखाचे डोंगरRead More

कमजोर मनाची हि लक्षणे तुम्हाला माहितीयेत का?

कमजोर मनाची हि लक्षणे तुम्हाला माहितीयेत का? गीतांजली जगदाळे ( मानसशास्त्र विद्यार्थिनी ) प्रत्येक माणसाची स्वभावाची जडणघडण, ताणतणावाला समोर जाण्याची आणि सहन करण्याची क्षमता हीRead More

सतत सोसण्याची सवय झाली की हसण्याचं किंबहुना रडण्याचं प्रमाण कमी होत.

सतत सोसण्याची सवय झाली की हसण्याचं किंबहुना रडण्याचं प्रमाण कमी होत. गीतांजली जगदाळे जीवन म्हणल की, सुख-दुःख ही आलीच आली. आणि दुःख म्हणजे सहन करणे,Read More

वाईट काळात मनाला शांत ठेवण्याचे ९ मार्ग !!

वाईट काळात मनाला शांत ठेवण्याचे ९ मार्ग !! गीतांजली जगदाळे वाईट काळात मन अशांत असते. काय करावे, काय नाही काहीच कळत नाही. मनाला शांत करण्यासाठीRead More

एका व्यक्तीपासून सारखं दुःख मिळत असल्यास कसं हॅण्डल करावं?

एका व्यक्तीपासून सारखं दुःख मिळत असल्यास कसं हॅण्डल करावं? गीतांजली जगदाळे सुख आणि दुःख हे दोन तर माणसाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग. दुःखाशिवाय सुखाची किंमत कळतRead More