Skip to content

सत्र अकरावे :- स्वतःची ओळख विसरणे (Dissociative Fugue)

राकेश वरपे (मानसोपचार तज्ञ, करीअर समुपदेशक) सत्र अकरावे :- स्वतःची ओळख विसरणे (Dissociative Fugue) या आजाराने त्रस्त व्यक्ती स्वतःचे नाव, गाव, नातेवाईक, घर आणि स्वतःची… Read More »सत्र अकरावे :- स्वतःची ओळख विसरणे (Dissociative Fugue)

सत्र दहावे :- भूत अंगात येणे (Devil to Come Round)

राकेश वरपे (मानसोपचार तज्ञ, करीअर समुपदेशक) सत्र दहावे :- भूत अंगात येणे (Devil to Come Round) भिती ही एक सर्वसामान्य जणांची स्वाभाविक अशी प्रतिक्रिया आहे.… Read More »सत्र दहावे :- भूत अंगात येणे (Devil to Come Round)

सत्र नववे :- देव अंगात येणे (God to Come Round)

राकेश वरपे (मानसोपचार तज्ञ, करीअर समुपदेशक) सत्र नववे :- देव अंगात येणे (God to Come Round) ‘अंगात येणे’ ही संकल्पना आपल्या भारतीय हिंदू संस्कृतीमध्ये धार्मिकदृष्ट्या… Read More »सत्र नववे :- देव अंगात येणे (God to Come Round)

सत्र आठवे :- अति अवलंबून राहणे (Dependent Personality Disorder)

राकेश वरपे (मानसोपचार तज्ञ, करीअर समुपदेशक) सत्र आठवे :- अति अवलंबून राहणे (Dependent Personality Disorder) या विकृतीच्या नावाप्रमाणेच त्रस्त व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या विविध प्रकारे परावलंबी असते.… Read More »सत्र आठवे :- अति अवलंबून राहणे (Dependent Personality Disorder)

सत्र सातवे :- सामान्य चिंता (Generalized Anxiety Disorder)

राकेश वरपे (मानसोपचार तज्ञ, करीअर समुपदेशक) सत्र सातवे :- सामान्य चिंता (Generalized Anxiety Disorder) Generalized Anxiety Disorder (GAD) हा चिंता विकृतीचाच एक मुख्य प्रकार आहे.… Read More »सत्र सातवे :- सामान्य चिंता (Generalized Anxiety Disorder)

सत्र सहावे :- आजार असल्याची बनावट विकृती (Factitious Disorder)

राकेश वरपे (मानसोपचार तज्ञ, करीअर समुपदेशक) सत्र सहावे :- आजार असल्याची बनावट विकृती (Factitious Disorder) ही विकृती म्हणजेच कृत्रिम, बनावट, ओढूनताणून आणलेला किंवा बळच उत्पन्न… Read More »सत्र सहावे :- आजार असल्याची बनावट विकृती (Factitious Disorder)

सत्र पाचवे :- अनिवार्य चोरी करणे (Kleptomania)

राकेश वरपे (मानसोपचार तज्ञ, करीअर समुपदेशक) सत्र पाचवे :- अनिवार्य चोरी करणे (Kleptomania) या विकृतीने पीडित असणाऱ्या व्यक्तींना वस्तू जमवण्याची, साठवण्याची तिव्र इच्छा असते. अशा… Read More »सत्र पाचवे :- अनिवार्य चोरी करणे (Kleptomania)

error: कॉपी न करता थेट लिंक शेअर करा!